Nyheder fra Viborg

0 °
Mange skyer
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Viborg og omegn

Job tilbydes:
Her er chancen for at prøve noget nyt og spændende! Overlæge til Team for Akut og Intensiv Psykiatri.
Pr. 1. april 2023 søger vi i Regionspsykiatrien Midt en overlæge til Team for Akut og Intensiv Psykiatri. Team for Akut og Intensiv Psykiatri er et helt nystartet team, som yder behandling til patienter med: Akut opstået psykisk lidelse hos borgere over 18 årAkut forværring af psykisk lidelse, som kræver intensiv opfølgningPatienter med akut selvskadePatienter med behov for intensiv opfølgning efter indlæggelsePatienter med behov for observation i forbindelse med udredningPatienter henvist fra egen læge til hurtig vurderingVi kan tilbyde:Spændende arbejdsmæssige udfordringer og høj faglighedFagligt kompetente og engagerede kollegaer bestående af flere faggrupperTæt samarbejde med de psykiatriske sengeafdelinger og de andre ambulante teamsEt godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstoneGode muligheder for kurser og efteruddannelseEget kontorVi ønsker:En erfaren speciallæge i psykiatri med lyst til det akutte og intensive arbejdeGode samarbejdsevner og et godt humørEngagement, ansvarlighed og fleksibilitet Bor du i Århus-området? Så kan du blive kørt direkte på arbejde!I Regionspsykiatrien Midt har vi vores egen psykiatribus, som kører fra Aarhus til Viborg – og tilbage igen.Bussen kører alle hverdage kl. 7.30 fra Storcenter Nord. Kl. 8.00 starter arbejdsdagen i bussen med morgenkonference og forstuegang via videoopkald, så I er klar til at møde den første patient, når I ankommer til Søndersøparken. Bussen kører retur til Aarhus kl. 14.30, hvor der kan afsluttes dokumentation, besvares mails og spares med de øvrige kolleger i bussen. Spørgsmål?Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Susanne Fabricius, tlf. 78474284 eller på mail: susanne.fabricius@ps.rm.dk, eller cheflæge Preben Friis på mail preben.friis@rm.dk tlf. 21365644.Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes elektronisk via stillingsopslaget.Ansøgningsfristen er tirsdag d. 21. februar 2023Ansættelsessamtaler aftales løbende.   Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 3. februar på JobNet
Job tilbydes:
Er du sygeplejerske, trives i tværfaglige teams og tænder på et spændende speciale? Så er du måske den vi søger
Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt. Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger en sygeplejerske på 37 t/uge, med ansættelse 1 april 2023 eller efter aftale – vi venter gerne på den rette. Stillingen er i blandede vagter og med weekend vagter. Du ansættes i treholdsskifte, men arbejder hovedsageligt i toholdsskifte (Dag/Aften eller Dag/Nat). Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der: ·         er et grundigt onboardingprogram tilrettelagt individuelt til dig med. bl.a. introduktionsprogram, samtaler, undervisning, en mentor og flere introvagter.·         er tværfaglig deltagelse og videns udveksling.·         er mulighed for at følge, se udviklingen og tilpasse sygeplejen i rehabiliteringsforløbene.·         er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex.  urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau.·         er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.·         er sygeplejefaglig og tværfaglig. sparring samt tilbydes supervision.·         er tværfaglig sparring·         tilbydes undervisning internt i huset.·         er et godt kollegialt tværfagligt miljø.·         er fokus på den gode kommunikation.·         arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed.·         er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange.·         i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care.·         er mulighed for selv at få indflydelse på sin vagtplan. Vi søger en sygeplejerske der: ·         har lyst til at få erfaring inden for rehabilitering, eller har det i forvejen.·         har lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb.·         planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten.·         har lyst til at udvikle sin sygepleje.·         brænder for kommunikation med patienten og de pårørende.·         mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb.·         kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder.·         har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik.·         har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.·         kan læse og vurdere danske og engelsksprogede artikler. Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:- en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje. Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg. Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion inden for rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet. Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde. Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:- et område i konstant udvikling Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten. Om løn- og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Jette Østergård Lavgesen på tlf: 24767322 eller souschef Marianne Bjørn Lange på tlf: 29120586.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest d. 27.02.23.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 3. februar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Viborg: i hjertet af Jylland 

Midt i Region Midtjylland ligger Viborg. Byen huser cirka 41.000 indbyggere, og er indkredset af nabobyerne Herning, Silkeborg og Randers. Viborg Kommune udgør et sammenlagt areal på 1.409 km2, hvilket gør den til Danmarks næststørste kommune. Med Kommunalreformen i 2007 blev adskillige småkommuner sammenlagt, og dannede dermed den nuværende Viborg Kommune. 

Ulrik Wilbek er borgmester i Viborg, og har tidligere været træner for både dame - og herrelandsholdet i håndbold. Damelandsholdet har senest vundet DM-guld ved pokalfinalen EHF Cup WInners´ Club 2014 under Ulrik Wilbeks ledelse. 


Viborg er en af Danmarks ældste byer, og har spor helt tilbage til oldtiden. Nogle af de ældste bebyggelser i Viborg lå i Sankt Peders Stræde. Her er der fundet rester fra, som kan dateres til slutningen af 700-tallet. Den nuværende Sankt Peders Stræde anlægges i år 1000, hvor der bebygges langs veje og en ny bydel bliver skabt. I vikingetiden kom folk til byen for at handle og ofre til guderne. Udover handlende kom krigere, håndværkere og pilgrimme, hvorefter mange fortsatte ad Hærvejen mod syd med kursen rettet mod de større handelsmarkeder. I den tidlige middelalder havde landstinget for “Nørrejylland” hovedsæde i Viborg, og derfor foregik kongehyldningene i Domkirkebyen indtil 1655. I begyndelsen af 1300-tallet blev der opført en borg i byen, hvorfor den blev kaldt Viborg. I middelalderen var Viborg et centralt sted i kirkelig henseende ligesom der opstod adskillige institutioner rundt om i byen under kirkens ledelse. 


Meget kultur og mange traditioner er bevaret i det nuværende Viborg. Hver sommer afholdes der eksempelvis byfest, Snapsting. En gammel tradition, der hænger ved. Snapsting omtales for første gang i 1442, hvor der efter jul afholdes møde på Landstinget, som dengang lå i Viborg. Der skulle ske offentlig registrering af blandt andet pantebreve og terminsbetalingen skulle falde. I begyndelsen var Snapsting et marked med forskellige varer, hvor blandt andre håndværkere og kræmmere kom og handlede. Det er endnu uvist, hvordan navnet Snapsting opstod. Man formoder det kommer af “snap”, som betyder hurtigt, formentligt det var hurtig og rask begyndelse, efter juledagene, da markedet blev afholdt. I 1584 blev pladsen Nytorv anlagt. Fremadrettet skulle Nytorv blive stedet, hvor Snapsting løb over stablen. 


Både i Viborg og omegn er der rig mulighed for at opleve frodig natur. Placeret centralt i Viborg ligger Søndersø og Nørresø, der skiller østsiden af byen fra resten af Viborg. Søerne er kulisse for adskillige aktiviteter hele året rundt og et sted, hvor de lokale også færdes. Ved Søndersø afholdes der hvert år Søndersøløb, hvor den 5,7 km lange sø bliver omdrejningspunktet for en glædesfyldt begivenhed. På den anden side af vejen, der skiller søerne, ligger parken Borgvold. Her er der mulighed for at stå på skøjter om vinteren og spise en is om sommeren, mens synet af sankt hans bålet nydes. Man kan ligeledes leje en båd og sejle ud på de smukke søer. 


Viborg er kendt som byen, der blandt andet huser Skovgaard Museet, Viborg Domkirke og Vestre Landsret. 

Midt på Domkirkestræde ligger Skovgaard Museet. På museet finder man forskellige værker af den famøse kunstnerfamilie, familien Skovgaard, ligesom der udstilles særudstillinger med jævne mellemrum. Nabobygningen, Viborg Domkirke, er udsmykket af kunstneren Joakim Skovgaard. Museet er opført med henblik på at mindes J. Skovgaard og andre af medlemmerne af kunstnerfamilien blandt andre faren P.C Skovgaard og Niels Skovgaard. Domkirken er et kendt vartegn for byen, og dominerer det centrale Viborg. Den store kirke er af flere omgang blevet renoveret, men efter Viborgs store brand i 1726 måtte kirken lukkes og ombygges. I 1876 stod den nuværende Domkirke færdig. Viborg Domkirke er Domkirke i Viborg Stift og Domkirke i Viborg Domsogn. Det majestætiske bygningsværk rager op over bymidten og kan ses fra østsiden af byen, hvor Vestre Landsret ligger. Vestre Landsret blev oprettet i 1919 og skulle erstatte Landsoverretten for Nørrejylland. Hovedbygningen på Stænderpladsen skulle være huse den nye Vestre Landsret, men på grund af pladsmangel har man undervejs taget andre lokaler i brug. Med finansloven i 2011 blev der bevilliget penge til at opføre en ny retsbygning. I 2014 stod den nuværende Vestre Landsret færdig, på østsiden af Viborg, og er nabo til Retten i Viborg. 


I Viborg er der masser af handlemuligheder. Udover et bredt udvalg af dagligvarebutikker, der ligger placeret rundt i hele byen, rummer Viborg også en gågade med et sprudlende handelsliv med både shopping, cafeer og andre oplevelser. Byens 236 butikker byder på noget til enhver smag. Hvis man i stedet foretrækker det aktive, kan man benytte sig af et af byens fitnesscentre, bowling eller Viborg Svømmehal. På Banegårdspladsen, tæt ved tog - og busforbindelser, ligger Viborg Svømmehal. Her er der rig mulighed for at boltre sig i flere timer. Svømmehallen rummer seks bassiner, med både varmt og koldt vand, og naturligvis også en rutchebane. Desuden byder Viborg Svømmehal på sauna, dampbad og fitnessfaciliteter. 
Sponsoreret