Nyheder fra Viborg

3 °
Overskyet

Seneste annoncer fra Viborg og omegn

Job tilbydes:
Familieplejeteamet søger to nye kollegaer
Vi søger to familieplejekonsulenter til Familieplejeteamet. Den ene stilling er en fast stilling, og den anden stilling er en tidsbegrænset stilling frem til den 31. december 2024.    Begge stillinger er på 37 timer pr. uge og med tiltrædelsen hurtigst muligt eller den 1. februar 2023.     Vores Familieplejeteam består af 5 fuldtids familieplejekonsulenter heraf én netværkskonsulent. Familieplejeteamet er organiseret under Familiecenter Viborg, som er leverandør af familiebehandlingsydelser til udsatte børn, unge og deres familier fra 0-23 år til Familieafdelingen.    Der er ansat ca. 82 medarbejdere – psykologer, pædagoger og socialrådgivere samt sundhedsfaglige medarbejdere med mange års erfaring indenfor behandlingsområdet.    Hovedopgaven består af:   Matchning af børn- og unge til pleje- og aflastningsfamilier.     Yde supervision til plejefamilier, herunder give sparring, konsultation og råd og vejledning. Vi hjælper eksempelvis med at udarbejde statusbeskrivelser, vi udarbejder trianguleringssvar til Tilsynet samt deltager i øvrige møder vedrørende barnet.     Opkvalificering af plejefamilier – bl.a. undervisning i TSOP (Tæt Støttet Opstartsforløb i forbindelse med ny anbringelse), afvikling af temadage med eksterne oplægsholdere mm.      Familieplejeteamets formål er at understøtte en udvikling og trivsel for børnene i deres anbringelser – herunder forebygge sammenbrud i anbringelsen. Familieplejeteamet skal også støtte plejefamilierne i deres arbejdsopgave ifm. bortadoptioner, samvær og hjemgivelser.    Familie plejekonsulenterne deltager i handleplansmøder med socialrådgiver på sagen og yder efterfølgende supervision og sparring i forhold til at implementere handleplansmålene samt støtte plejefamilien i forhold til de udfordringer, de står i. Der er et tæt samarbejde med socialrådgivere i Familieafdelingen omkring de enkelte opgaver.    Du har følgende kvalifikationer:   Har en uddannelse som f.eks. socialrådgiver, pædagog eller psykolog og gerne med en relevant efteruddannelse, det kunne være en terapeutisk efteruddannelse eller supervisoruddannelse.   Har erfaring indenfor børn- og ungeområdet.  Formår at arbejde systematisk og selvstændigt, men samtidig er en holdspiller. Har en fleksibel, anerkendende og inddragende tilgang til både biologiske forældre, netværk, plejefamilier og samarbejdspartnere.   Har erfaring i at undervise eller lyst og mod på at undervise plejefamilier i bl.a. TSOP.   Har gode kommunikative kompetencer såvel skriftligt som mundtligt.    Vi tilbyder:   Dygtige og engagerede kollegaer, der har lyst og vilje til at arbejde med udvikling af fag og metoder.   En arbejdsplads præget af god energi og et højt fagligt niveau, hvor opgaveløsningen sker i et tværfagligt miljø.    Fleksible arbejdstider.    God kollegial støtte i det daglige arbejde.   En hverdag, hvor der trods travlhed er plads til grin mellem kolleger.    En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag.    Supervision.  En værdibaseret organisation med værdierne MOD - mangfoldighed, ordentlighed og dygtighed.    For at kunne varetage stillingen er der behov for, at du har kørekort og egen bil til rådighed.    Aflønning i henhold til Ny løn.   Forud for ansættelsen skal der foreligge en ren børne- og straffeattest.    Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 22. december 2022.       Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Lone Andersen tlf.: 20 21 37 91.
Familie og Rådgivning - Familiecenter Viborg
Indrykket 29. november på JobNet
Job tilbydes:
Kvalitetsfaglig udviklingskonsulent
Brænder du for at sikre og udvikle kvalitet inden for rammerne af sundheds- og serviceloven i og på tværs af sundheds-, omsorgs- og socialområdet? Så søger vi lige nu en ny kollega i et barselsvikariat som kvalitetsfaglig udviklingskonsulent i Sekretariatet, Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune.  Sekretariatet er en del af direktørområdet ”Social, Sundhed & Omsorg” og understøtter og arbejder på tværs af de fire chefområder; Social, Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. I Sekretariatet er vi tilsammen 85 ansatte, som alle arbejder med udgangspunkt i visionen ”vi gør livet lettere for dem, vi er til for”.  Dem vi er til for, er bl.a.  politikere, direktører og chefer samt lederne på driftsområderne. Sekretariatet består af to afdelinger med i alt 12 teams. Som kvalitetsfaglig udviklingskonsulent vil du blive tilknyttet kvalitetsteamet, som hører under afdelingen Politik og Udvikling. Dine opgaver:  Vi ønsker en profil, der med professionalisme og godt humør bringer flere stærke fagligheder med sig. At arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i en kommune kræver efter vores opfattelse nøje kendskab både til det driftsnære og det administrative felt.  Som udviklingskonsulent på det kvalitetsfaglige område skal du bl.a.:  være projekt- og procesleder for planlægning og implementering af en bred række kvalitetsfaglige projekter inden for og på tværs af sundheds-, omsorgs- og socialområdet. understøtte udviklingen af procedurer og instrukser i VAR Healthcare og øvrige lokale retningslinjer og instrukser. have dokumentation i bred forstand som fokusområde.  gennemføre analyse-, dokumentations- og evalueringsopgaver i forbindelse med kvalitetsfaglige projekter.  være faglig ressourceperson og sparringspartner for chef, leder- og driftsniveau på det kvalitetsfaglige område, eksempelvis indenfor medicin, dokumentation og i forbindelse med tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  følge op på lovændringer og nationale anbefalinger inden for de ovenfornævnte områder. understøtte aktuelle sager på sundheds-, omsorgs- og socialområdet.   Den ideelle ansøger:  har en relevant uddannelsesbaggrund som eksempelvis sygeplejerske eller lignende, eventuelt med en overbygning. har praktisk erfaring med kvalitetsfaglig understøttelse og udvikling fra en tilsvarende organisation og forståelse for den kommunale sektor.  har viden inden for sundheds- og serviceloven.  har erfaring med at koordinere og samarbejde med både interne og eksterne aktører og med at skabe netværk. har erfaring med projekt- og procesledelse, kan målsætte og fastholde indsatser og understøtte succesfuld implementering. kan benytte forskellige analysemetoder som eksempelvis forbedringsmodellen og lean med henblik på kvalitetsfaglig udvikling.har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, har overblik og er struktureret. kan have mange bolde i luften og er god til at se muligheder og sammenhænge. Vi kan tilbyde: Et alsidigt og udviklende job, hvor du får en central rolle i at understøtte den kvalitetsfaglige udvikling inden for og på tværs af sundheds-, omsorgs- og socialområdet.Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, der arbejder med kvalitetsfaglig understøttelse og udvikling, hvor alle brænder for opgaven.Den fleksibilitet, vi kræver i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi har travlt.   Løn- og ansættelsesforhold:  Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.   Ansættelse fra 1. februar 2023 eller snarest muligt. Tidsbegrænset ansættelse på minimum ét år. Ansættelsen er som udgangspunkt på fuldtid, men timetallet kan evt. reguleres efter aftale. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.
Sekretariatet
Indrykket 28. november på JobNet
Job tilbydes:
Assistenter til sekretariatet i Børn og Unge (barselsvikariater)
Vi søger henholdsvis per 1. februar 2023 og per 1. marts to dygtige assistenter til barselsvikariater. Stillingerne er midlertidige frem til henholdsvis den 31. december 2023 og den 31. januar 2024 eventuelt med mulighed for forlængelse. Begge stillinger er på 37 timer.Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom. Du har erfaring med økonomiopgaver, løn- og personaleopgaver og håndtering af regninger. Vi arbejder bl.a.  i DUBU, Pecunia, Prisme, SD-løn og Acadre. Du har lyst til sparring og samarbejde med dine kolleger i teamet og centrale og decentrale samarbejdspartnere, og du trives med kontakt til borgere, medarbejdere og ledere primært på familieområdet.De primære arbejdsopgaver forventes at være indenfor følgende hovedområder:Vikariat 1:Håndtering af tabt arbejdsfortjenesteHåndtering af MerudgifterTaxabevillinger, ift. kørsel, der bevilges af FamilieafdelingenBetaling af regninger vedr. tolkninger og hjemmetræningTrangsvurderingerBeregning af socialpædagogisk- og behandlingsmæssige fripladserAfregninger til interne aflastningssteder (Egeskovhus, Rødehus og Nørrehus)Beregning af forældrebetalinger ifm. anbringelserPostfordelingVikariat 2:Udbetaling af løn til plejefamilierUdbetaling af løn til aflastningsfamilierUdbetaling af følgeudgifter til pleje- og netværksfamilierUdsende breve vedr. rådgiverskifteHåndtering af forebyggende foranstaltningerPostfordelingDet må påregnes, at stillingsindholdet over tid kan blive justeret og tilpasset efter faktuelle behov.Har du præference for et af vikariaterne må du gerne skrive det i din ansøgning. Hvis ikke du skriver noget, så går vi ud fra, at du er interesseret i begge vikariater.Personlige egenskaber:Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonomDet er en fordel, at du har erfaring med og viden om ovennævnte arbejdsopgaverDu har gode kommunikationsevnerDu tager både selvstændigt ansvar for opgaveløsningen og har gode samarbejdsevnerDu har flair for ITDu kan håndtere at have mange bolde i luften på én gangDu har en positiv tilgang til opgaverne, har humor og bidrager til det sociale fællesskabDu har gåpåmod og en engageret indstilling Vi kan tilbyde:Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores fire personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget, vi siger, men noget vi mener og efterleverEn spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringerEn kreds af gode og engagerede kolleger, der står klar til at tage godt imod dig Aflønning efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i kvalifikationer og erfaringSekretariatet er en afdeling i Børn & Unge, og vi er fysisk placeret på Viborg Rådhus. Sekretariatet er organiseret i tre team, og du vil blive en del af Driftsteam 1 med reference til teamlederen.Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 20. december 2022.På baggrund af samtalen vil der efter aftale blive indhentet relevant reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på den kandidat, der indstilles til jobbet. Forud for ansættelse indhenter vi desuden straffe- og børneattest.På viborg.dk kan du læse om Viborg Kommunes værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Annette Vester på tlf. 87 87 10 05.
Børn & Unge
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Viborg: i hjertet af Jylland 

Midt i Region Midtjylland ligger Viborg. Byen huser cirka 41.000 indbyggere, og er indkredset af nabobyerne Herning, Silkeborg og Randers. Viborg Kommune udgør et sammenlagt areal på 1.409 km2, hvilket gør den til Danmarks næststørste kommune. Med Kommunalreformen i 2007 blev adskillige småkommuner sammenlagt, og dannede dermed den nuværende Viborg Kommune. 

Ulrik Wilbek er borgmester i Viborg, og har tidligere været træner for både dame - og herrelandsholdet i håndbold. Damelandsholdet har senest vundet DM-guld ved pokalfinalen EHF Cup WInners´ Club 2014 under Ulrik Wilbeks ledelse. 


Viborg er en af Danmarks ældste byer, og har spor helt tilbage til oldtiden. Nogle af de ældste bebyggelser i Viborg lå i Sankt Peders Stræde. Her er der fundet rester fra, som kan dateres til slutningen af 700-tallet. Den nuværende Sankt Peders Stræde anlægges i år 1000, hvor der bebygges langs veje og en ny bydel bliver skabt. I vikingetiden kom folk til byen for at handle og ofre til guderne. Udover handlende kom krigere, håndværkere og pilgrimme, hvorefter mange fortsatte ad Hærvejen mod syd med kursen rettet mod de større handelsmarkeder. I den tidlige middelalder havde landstinget for “Nørrejylland” hovedsæde i Viborg, og derfor foregik kongehyldningene i Domkirkebyen indtil 1655. I begyndelsen af 1300-tallet blev der opført en borg i byen, hvorfor den blev kaldt Viborg. I middelalderen var Viborg et centralt sted i kirkelig henseende ligesom der opstod adskillige institutioner rundt om i byen under kirkens ledelse. 


Meget kultur og mange traditioner er bevaret i det nuværende Viborg. Hver sommer afholdes der eksempelvis byfest, Snapsting. En gammel tradition, der hænger ved. Snapsting omtales for første gang i 1442, hvor der efter jul afholdes møde på Landstinget, som dengang lå i Viborg. Der skulle ske offentlig registrering af blandt andet pantebreve og terminsbetalingen skulle falde. I begyndelsen var Snapsting et marked med forskellige varer, hvor blandt andre håndværkere og kræmmere kom og handlede. Det er endnu uvist, hvordan navnet Snapsting opstod. Man formoder det kommer af “snap”, som betyder hurtigt, formentligt det var hurtig og rask begyndelse, efter juledagene, da markedet blev afholdt. I 1584 blev pladsen Nytorv anlagt. Fremadrettet skulle Nytorv blive stedet, hvor Snapsting løb over stablen. 


Både i Viborg og omegn er der rig mulighed for at opleve frodig natur. Placeret centralt i Viborg ligger Søndersø og Nørresø, der skiller østsiden af byen fra resten af Viborg. Søerne er kulisse for adskillige aktiviteter hele året rundt og et sted, hvor de lokale også færdes. Ved Søndersø afholdes der hvert år Søndersøløb, hvor den 5,7 km lange sø bliver omdrejningspunktet for en glædesfyldt begivenhed. På den anden side af vejen, der skiller søerne, ligger parken Borgvold. Her er der mulighed for at stå på skøjter om vinteren og spise en is om sommeren, mens synet af sankt hans bålet nydes. Man kan ligeledes leje en båd og sejle ud på de smukke søer. 


Viborg er kendt som byen, der blandt andet huser Skovgaard Museet, Viborg Domkirke og Vestre Landsret. 

Midt på Domkirkestræde ligger Skovgaard Museet. På museet finder man forskellige værker af den famøse kunstnerfamilie, familien Skovgaard, ligesom der udstilles særudstillinger med jævne mellemrum. Nabobygningen, Viborg Domkirke, er udsmykket af kunstneren Joakim Skovgaard. Museet er opført med henblik på at mindes J. Skovgaard og andre af medlemmerne af kunstnerfamilien blandt andre faren P.C Skovgaard og Niels Skovgaard. Domkirken er et kendt vartegn for byen, og dominerer det centrale Viborg. Den store kirke er af flere omgang blevet renoveret, men efter Viborgs store brand i 1726 måtte kirken lukkes og ombygges. I 1876 stod den nuværende Domkirke færdig. Viborg Domkirke er Domkirke i Viborg Stift og Domkirke i Viborg Domsogn. Det majestætiske bygningsværk rager op over bymidten og kan ses fra østsiden af byen, hvor Vestre Landsret ligger. Vestre Landsret blev oprettet i 1919 og skulle erstatte Landsoverretten for Nørrejylland. Hovedbygningen på Stænderpladsen skulle være huse den nye Vestre Landsret, men på grund af pladsmangel har man undervejs taget andre lokaler i brug. Med finansloven i 2011 blev der bevilliget penge til at opføre en ny retsbygning. I 2014 stod den nuværende Vestre Landsret færdig, på østsiden af Viborg, og er nabo til Retten i Viborg. 


I Viborg er der masser af handlemuligheder. Udover et bredt udvalg af dagligvarebutikker, der ligger placeret rundt i hele byen, rummer Viborg også en gågade med et sprudlende handelsliv med både shopping, cafeer og andre oplevelser. Byens 236 butikker byder på noget til enhver smag. Hvis man i stedet foretrækker det aktive, kan man benytte sig af et af byens fitnesscentre, bowling eller Viborg Svømmehal. På Banegårdspladsen, tæt ved tog - og busforbindelser, ligger Viborg Svømmehal. Her er der rig mulighed for at boltre sig i flere timer. Svømmehallen rummer seks bassiner, med både varmt og koldt vand, og naturligvis også en rutchebane. Desuden byder Viborg Svømmehal på sauna, dampbad og fitnessfaciliteter. 
Sponsoreret