Organist søges til imponerende domkirke i smukke Viborg

Profilbillede
dato

I naturskønne omgivelser i midten af Jylland en times kørsel fra Aarhus og Aalborg ligger Viborg. En by i vækst med regionsforvaltning, 3 gymnasier, kulturskole, hospital, landsret mm.

 

Viborg Domkirke er med sit imposante kirkerum og Joakim Skovgaards berømte fresker både en populær turistattraktion og et samlende vartegn for Viborg by. Domkirken er placeret midt i den gamle bydel, omgivet af historiske bygninger og museer, og med søerne og det pulserende byliv lige i nærheden. Domkirken er stiftets hovedkirke og har i den sammenhæng en særlig funktion. Ordinationer, stiftsgudstjenester, radio- og TV-transmissioner er, udover de sognekirkelige aktiviteter, nogle af de spændende opgaver man møder som organist i Viborg Domkirke. Den store romanske katedral har en imponerende akustik, der er optimal til fremførelse af kor- og orgelmusik. Kirkens orgel er bygget af Marcussen og Søn i 1966 og har 64 stemmer. Ved siden af domkirken er der en sognegård med kontorer og et kor-øvelokale med flygel.

 

Musiklivet i domkirken har hovedfokus på højmessen, den klassiske korsang, orgelmusik og opførelser af de store kirkemusikalske værker. Der er kortilbud helt fra minispirekor og op til de unge voksne i ungdomskoret og kantoriet. Organisten har ansvaret for et lønnet, ligestemmigt ungdomskor med ca. 25 sangere i alderen 13-20 år. Koret har en ugentlig korprøve og medvirker lejlighedsvist ved højmesser samt til koncerter.

 

Menighedsrådet søger en organist der:

 • Er positiv, imødekommende og omgængelig og kan holde hovedet koldt i, til tider, hektiske og krævende arbejdsopgaver.
 • Har et grundlæggende musikalsk overskud og er passioneret omkring organistarbejdet.
 • Har erfaring og evner for korarbejde og visioner for rekruttering og fødekæde.
 • Vil prioritere det liturgiske orgelspil højt med et fantasifuldt og gennemarbejdet gudstjenestespil.
 • Har orgelsolistiske færdigheder og gode indstuderings-evner.
 • Har et åbent blik for den nutidige kirke med sine forskellige musikalske og kirkelige udtryk.
 • Er idé- og initiativrig og vil bringe det i spil i samarbejdet med præster, ansatte og menighedsråd.
 • Formår at arbejde selvstændigt og kan administrere et arbejdsliv med stor fleksibilitet og frihed.

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Spille til kirkelige handlinger, højmesser og morgen/eftermiddagsgudstjenester ca. hver anden weekend.
 • Spille til kirkelige handlinger på hverdage på skift med domorganisten.
 • Varetage ledelsen af ungdomskoret.
 • Medvirke ved musikgudstjenester og koncerter (både som akkompagnatør, solist og dirigent) i et omfang tilpasset efter kvalifikationer og ønsker.
 • Bistå domorganisten i det administrative arbejde.
 • Deltage i møder i- og udenfor huset og være en aktiv del af Viborgs bykirkers organistfællesskab der bl.a. arrangerer ‘Viborg Internationale Kirkemusikfestival’.

 

I Viborg Domkirke lægges der vægt på det gode arbejdsmiljø, og der er et stærkt socialt fællesskab med hyggelige kaffepauser og fredagsbar. Personalestaben har på det seneste været igennem et større generationsskifte og tæller i dag 5 præster, 2 kordegne (hvoraf den ene er daglig leder) og 4 kirketjenere/serviceassistenter. Derudover bliver den nye organist en del af et musikalsk team bestående af domorganisten, en kirke- og kulturmedarbejder, en korleder, en sangpædagog, 2 fastansatte kirkesangere samt domkirkens 5 kor.

 

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd beliggende Sct. Mogensgade 4, 8800 Viborg.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.840,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.281,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke).

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til domorganist Morten Ladehoff på tlf.nr. 4044 7175, eller kontaktperson Frede Fruergaard Møller på tlf.nr. 5048 5852  

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8613fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 14. august kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes afholdt lørdag d. 31. august fra kl. 13.00.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

VIBORG DOMSOGNS KIRKEKASSE, Stænderpladsen, 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072842

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet