Viborg vil være en grønnere by

Profilbillede
dato

I 2030 skal hver fjerde bil i Viborg Kommune køre på enten brint eller el. Dette kræver en masse nye ladestandere, således Viborgs beboer ikke er nødsaget til at skulle købe en ladestander til hjemmet for at få en elbil.

Viborg har høje ambitioner for den grønne omstilling i byen- især når det gælder antallet af elbiler i byen. Gennem Viborg Kommunes DK2020 klimaplan skal hver fjerde personbil, som er indregistreret i Viborg Kommune være enten el-eller brintbiler i 2030. 

Viborg Kommune vil tage hensyn til de nuværende og kommende elbilejerer 

Mange af de nuværende og kommende elbil-ejerer, føler at det er mest bekvemt at have deres egne ladestandere hjemme.

Det kræves dog stadig at ladeinfrastrukturen optimeres markant i Viborg, hvis hver fjerde beboer skal køre i en elbil, da det ikke er alle beboer som har muligheden for at anskaffe sig en ladestander. Et teknisk udvalg har derfor udformet en strategisk plan for ladeinfrastrukturen, som Viborg byråd har godkendt.   

Hvem skal stå for ladeinfrastrukturen? 
Viborg kommune vil indføre en markedsdialog for at få et overblik over, hvilke kommunalt ejede arealer, der kan være kommerciel interesse for at opstille ladestanderne på. Derfor vil Viborg kommune inddrage ladeoperatørerne for at få deres ønsker og forslag til udbudsprocessen og kontraktform.

Markedsdialogen og det efterfølgende udbud vil dermed afdække, om Viborg Kommune kan opnå indtægter i forbindelse med aftalerne hos ladeoperatørerne for etableringen af de offentlige tilgængelige ladestandere, eller om det er kommunen der skal yde betaling til ladeoperatøren som en del af aftalen.  

Hvad siger planen? 
Viborg Kommune arbejder for, at få etableret det nødvendige antal offentlige tilgængelige ladestandere, således de beboere som ikke har egen parkering er dækket ind med tilgængelige ladestandere.

Dertil vil Viborg Kommune gøre en stor indsats med information og vejledning for at hjælpe, bolig- og ejerforeninger til opstilling af ladeinfrastruktur. Derudover vil kommunen understøtte mulighederne for dobbeltudnyttelse af ladestanderne ved forretninger og arbejdspladser, så eksterne brugere kan benytte sig af ladestanderne om aftenen/natten, og i weekenderne.   

Viborg Kommune vil opstille ladeinfrastrukturen i et tempo, som følger behovet. Dette vil sige, at der vil være ca. 1 offentlig tilgængeligt ladestander pr. 80 elbiler. I 2025 skal der max. være 500 meter til nærmeste ladestander fra etage- og tæt-lav boliger, hvor i 2030 skal der max. være 250 meter. 

Viborg Kommune vil indrette parkeringsreglerne for de kommunale parkeringspladser, så man i tidsrummet kl. 08-18 har en tidsbegrænsning på 5 timer ved p-pladser med normalladere, og 2-3 timer ved p-pladser med hurtigladere.

Inden d. 1 januar 2025, vil Viborg Kommune etablere ladestandere ved alle sine eksisterende bygninger, som ikke er beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser. I 2026 vil kommunen vurdere om ladeinfrastrukturen har givet en passende dækning af komunens byer. 

Ved opstillingen af ladestanderne er der udstedt et særligt æstetiske hensyn for de områder, som kommuneplanen har udpeget som særligt beskyttelsesværdige kulturmiljøer. Ved disse placeringer vil kommunen kunne udstede særlige krav om at undersøge placeringsmulighederne eller tilpasse laderstandernes udformning, farver og materialer.  

Hvordan skal planen finansieres? 
Aftalerne skal indgås på markedsvilkårene. Dette vil sige, efter afholdelse af udbud. Hvis udbuddet viser sig, at det ikke er muligt uden medfinansiering fra kommunen, så er det muligt for kommunen at søge midler fra en statslig pulje.

Her kan Viborg Kommune opnå en medfinansiering på 50% af den totale kommunale betaling. Viborg Kommune vil maksimalt kunne søge 3.3 mio. kr. fra puljen, som medfinansiering af ladeinfrastrukturen på de kommunale arealer.  

Kilde: Tjekbil
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.