10 lokale foreninger modtager 10.000 kr.

Profilbillede

116 foreninger søgte støtte fra Spar Nord Fonden.

Det er en tilbagevendende begivenhed, når Spar Nord Fonden uddeler mange tusind kroner til lokale foreninger i Viborg. Hvert år kan lokale foreninger nemlig søge om et tilskud i form af penge og i år har hele 116 lokale foreninger søgt om støtte, men kun 10 foreninger blev udvalgt.

De 10 foreninger er blevet valgt af et dommerudvalg bestående af fire personer: Ulrik Wilbek (borgmester i Viborg), Jørgen Hansen (direktør i Viborg HK), Thomas Mark (redaktor på Viborg Nyt) og Morten Bondgaard Godsk (bankrådsformand i Viborg).

I udvælgelsen blev der lagt vægt på, at de mange penge skulle gå til konkrete ting, og altså ikke blot indgå i den daglige drift. Derudover skulle pengene fra Spar Nord Fonden gå til foreninger, som i forvejen har svært ved at skaffe midler.

De 10 foreninger som hver modtager 10.000 kr. er:

· Foreningen Bjerringbro Station – Byens Hus
· Mønsted IF, Mønsted Børnehus – Østfjendshallen
· Støtteforeningen Katrinehavens Venner
· Viborg Karateklub
· Fjends Volley
· Game Streetmekka
· Fynbohus Venner
· Kirkernes Sociale Arbejde
· Viborg Atletik og Motion
· Søndagskaffe Viborg

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad