Administrativ medarbejder / kordegn

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som kordegn ved  Dollerup, Finderup og Ravnstrup Pastorat er ledig pr. 1.november 2023 eller snarest derefter.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

 

Kordegnen skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 

 • Personregistrering
 • Kalenderregistrering 
 • Gennemgå/behandle e-mails
 • Planlægningsmøde med præst om koordinering og opgaver
 • Behandle tlf. beskeder og tlf. opkald 
 • Vedligeholde facebook og hjemmeside
 • Behandle tilmeldinger til arrangementer
 • Råskitse til gudstjenestekalender
 • Klargøre dåbsposer 
 • Vielseslister til gravere
 • Laver lister til undervisning
 • Sekretær for pastoratets menighedsrådsformand
 • Administrtive sæsonopgaver som sangark til jul, konfirmandregistrering samt Alle helgen

Arbejdstiden vil være i dagtimerne, men der kan forekomme medarbejdermøder samt personalemøder 1 – 2 pr. år om aftenen.

 

Vi forventer, at du:

 • Er imødekommende og venlig
 • Er struktureret i dit arbejde og kan bevare overblikket trods travlhed
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt på enekontor.
 • Er du uddannet kordegn vil det være en fordel.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Ansættelse sker ved Dollerup Sogns Menighedsråd. Arbejdspladsen er beliggende i Sognehuset Hald Ege Kirkevej, 8800 Viborg.


Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.862,63 kr. – 402.618,10 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,22 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 866,50 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Odgaard på telefonnummer 2758 0731 / mail.kop@km.dk eller sognepræst Hanne Rytter på telefonnummer 2933 6298 /mail hcle@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådet på mail 8534fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

DOLLERUP KIRKE, Hald Ege Kirkevej, 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917900

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet