Døde mink er klar til at blive opgravet og brændt

Profilbillede
dato

I november sidste år besluttede regeringen, at millioner af mink skulle aflives i frygt for en muteret coronavirus. Dette medfulgte, at regeringen valgte at grave et stort antal af de døde mink ned ved militære områder i Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup, hvilket udløste dyb forargelse blandt mange borgere i de to områder.

Den skarpe kritik fra beboerne gik på en stor frygt for de konsekvenser, det ville få for miljøet, og beboerne gav især udtryk for en frygt for forurening af den nærliggende Boutrup Sø, som Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen og miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte tilbage i december. 

Opgravning af mink 

Efterfølgende har politikerne besluttet, at minkene efter et halvt år, hvor de ikke længere udgør en smitterisiko, skulle graves op igen. Dette tidspunkt nærmer sig, og det forventes at skulle ske allerede i næste måned.

Det bliver en omfattende opgave, når millioner af døde mink graves op til maj, men landets affaldsselskaber melder allerede klar til at påtage sig denne opgave. Minkene skal graves op, transporteres og destrueres, og her vil 13 affaldsanlæg landet over stille ovne til rådighed til forbrænding.  

Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening, ser opgravningen af mink som en miljøopgave, der skal løses i fællesskab. Og derfor stiller de sig selvfølgelig til rådighed for at være medvirkende til at løse opgaven.  

13 anlæg landet over har ligeledes vist interesse for at påtage sig opgaven med at afbrænde de døde mink. Men for de fleste affaldsanlæg er det en usædvanlig opgave, da det normalt er Daka, der tager sig af og håndtere landbrugets døde dyr. 

Prøveafbrænding i midten af maj 

Ifølge Mads Jakobsen er der på nuværende tidspunkt tale om mellem 15.000 til 20.000 ton døde mink, der har en konsistens, som bedst kan sammenlignes med feta.

Han forventer altså også, at der vil blive lavet en slags prøveafbrænding i midten af maj for både at se og sikre sig, at forbrændingsprocessen kan forløbe som planlagt.  

Hvis forbrændingsprocessen forløber som planlagt, bliver de døde mink brændt fra slutningen af maj til begyndelsen af juli. Dyrene vil altså ikke blive brændt på én gang, men løbende over en periode.  

Desuden vil minkene under forbrændingen blive blandet op med blandt andet husholdningsaffald, så afbrændingen ikke giver anledning til lugtgener i de nærliggende områder.

Kilde: Redaktion