Helbredsundersøgelse finder uopdaget karsygdom

dato

Et tilbud om helbredsundersøgelse til 67-årige borgere i Viborg Kommune er med til at påvise alvorlig sygdom, og giver mulighed for rettidig forebyggende behandling.

Borgere i Viborg Kommune får, når de fylder 67 år, tilbud om at få fortaget en helbredsundersøgelse. Her får de ultralydsskannet hovedpulsåren i maven og halskarrene til hjernen, ligesom de får målt blodtryk, blodsukker, hjerterytme og kredsløb til benene.

De nye forskningsresultater viser, at samlet set 40 procent af de undersøgte borgere har begyndende åreforkalkning i deres blodkar til hjernen eller benene eller udposning på legemspulsåre i maven, og flertallet heraf er mænd.

Borgere får tilbudt forebyggende behandling
De borgere, der viser sig at have en uopdaget karsygdom, får tilbudt behandling som for eksempel opstart på forebyggende medicin mod åreforkalkning. Det takker lige mange kvinder og mænd ja til, men langt fra alle takker ja.

- Derfor har vi iværksat et studie for at undersøge borgernes tanker om forebyggende anbefalinger. På den måde kan vi blive klogere på, hvad der ligger bag borgernes til- og fravalg af den forebyggende behandling, siger Marie Dahl, der er sygeplejerske på Regionshospitalet Viborg og står bag forskningsresultaterne.

Derudover får borgerne mulighed for andre forebyggende tilbud fra det kommunale sundhedscenter – eksempelvis gangtræning, rygestopkursus og foredrag om kost og ernæring – afhængig af hvad der er relevant for den enkelte.

Flot fremmøde til helbredsundersøgelsen
Helbredsundersøgelsen er et tilbud for 67-årige borgere i Viborg Kommune. De nye forskningsresultater er baseret på data fra de første 4826 personer, der har fået invitation til helbredsundersøgelsen.

Hele 83,7 procent af de 67-årige borgere i Viborg Kommune sagde fra 2014 til 2019 ja tak til at komme til helbredsundersøgelsen, og det gælder både kvinder og mænd.

- Der er et meget højt fremmøde til helbredsundersøgelsen, og det tyder på, at borgerne finder tilbuddet relevant for dem. Tallet viser, at vi rammer den brede befolkning med vores tilbud.

- Selvom fremmødet er højt, så skal vi dog stadig have fokus på, om der er lige adgang til helbredstilbuddet, da social ulighed er en general bekymring i sundhedsvæsenet, lyder det fra sundhedschef Kristine Stange fra Viborg Kommune.

Fakta om helbredsundersøgelsen

Forskningsresultaterne viser

  • 38 procent af de undersøgte borgere har begyndende åreforkalkning på deres halskar, og flertallet heraf er mænd.
  • 5.6 procent af borgerne har åreforkalkning i benene, og heraf er 88 procent af tilfælde ukendte på forhånd.
  • 0.3% af kvinderne og 1.9 procent af mændene har udposning på hovedpulsåren, og heraf er 95 procent af tilfældene ukendte.

https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/helbredsundersoegelse-finder-uopdaget-karsygdom/
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.