Juristjob med meningsfuld opgaveløsning i Nævnenes Hus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du snart færdiguddannet eller er du erfaren jurist, så grib muligheden for at få et meningsfuldt job i et stærkt juridisk miljø, hvor ambitioner og samarbejde er i højsædet!

Dine arbejdsopgaver i Nævnenes Hus
I en demokratisk retsstat er det naturligt, at der indimellem opstår uenigheder om jura eller om faktiske forhold. De uafhængige domstolslignende nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener, bidrager til at løse en række af disse tvister, når tvisterne opstår mellem myndigheder og private eller mellem to private parter.

Nævnene spiller derfor en vigtig rolle i det danske retssamfund. Som jurist i Nævnenes Hus kommer du til at behandle sager og forberede afgørelser til nævnene, så de kan træffe rigtige afgørelser til tiden. Hos Nævnenes Hus er der både mulighed for at prøve kræfter med en bred vifte af retsområder og mulighed for at opbygge en høj specialistviden inden for bestemte retsområder.

I Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet, er der ansat cirka 160 jurister, samt omkring 30 jurastuderende. I regi af Nævnenes Hus findes i alt 18 domstolslignende nævn i form af både rekursnævn, disciplinærnævn og privatretlige tvistnævn. Hertil kommer, at Nævnenes Hus er klassisk klageinstans i forhold til afgørelser efter byggelovgivningen.

Vores tre fagområder søger netop nu medarbejdere til at indgå i den daglige opgaveløsning.

Du kan læse mere om områdernes specifikke arbejdsopgaver her:

Forbruger og Erhverv
Området betjener det offentlige forbrugerklagesystem og en række nævn på det erhvervsretlige område herunder tre disciplinærnævn. Her kan du særligt få mulighed for at arbejde med forbrugerret, formueret, mægling og selskabsret i bred forstand. Peter Mathiasen er teamchef i området og fortæller meget gerne mere. Han kan kontaktes på tlf. 7240 5955 eller på pdma@naevneneshus.dk.

Plan og Energi
Området søger medarbejdere til teamet, der betjener Planklagenævnet og Byggeklageenheden, som påser lovligheden af kommunernes afgørelser truffet efter plan- og byggeloven. Sagerne omhandler eksempelvis dispensationer fra lokalplaner samt landzone- og byggetilladelser. Ioana Fodor er teamchef i området og fortæller meget gerne mere. Hun kan kontaktes på tlf. 7240 5960 eller på ifo@naevneneshus.dk.

Miljø og Fødevarer
Området betjener Miljø- og Fødevareklagenævnet og består af fire teams. Disse teams behandler klager over afgørelser truffet af kommuner og statslige myndigheder på bl.a. natur-, miljø-, landbrug- og fødevareområdet. Desuden behandler området en lang række sager vedrørende grøn omstilling. Sanne Lehrmann er teamchef i området og fortæller meget gerne mere. Hun kan kontaktes på tlf. 7240 5801 eller på sle@naevneneshus.dk.

Hvis du er interesseret i flere retsområder, bedes du i din ansøgning angive, hvilke områder du ønsker ansættelse i - gerne i prioriteret rækkefølge.

Læs mere om at arbejde i Nævnenes Hus på: https://naevneneshus.dk/karriere/Vi tilbyder
Nævnenes Hus er en unik arbejdsplads for dig som jurist – uanset om du er nyuddannet eller erfaren. Vi har nemlig samlet mange jurister og juridiske specialer under ét tag, hvilket betyder, at du som medarbejder kan prøve kræfter med mange forskellige retsområder gennem din karriere, afhængigt af dine faglige interesser. Vores stærke juridiske miljø giver os desuden mulighed for at tilbyde dig solid faglig sparring fra dine erfarne kollegaer og nævnsformænd, hvoraf flere af disse er landsdommere eller juridiske professorer.

I Nævnenes Hus lægger vi stor vægt på faglig og personlig udvikling. Derfor har alle medarbejdere løbende udviklingssamtaler med deres nærmeste leder, som tager udgangspunkt i en individuel udviklingsplan. Udviklingssamtalerne sætter fokus på dine faglige ambitioner på kort og langt sigt hvad enten dit ønske er at blive specialiseret inden for et retsområde, løse forretningsunderstøttende opgaver, prøve kræfter med ledelse eller noget helt fjerde.

Din hverdag i Nævnenes Hus vil være præget af godt samarbejde i dit team og på tværs af huset. Vi prioriterer nærværende ledelse, fleksibilitet og balance mellem arbejds- og privatliv, herunder gode muligheder for hjemmearbejde. Vi har en aktiv personaleforening samt bl.a. en cykel- og bogklub, som bidrager til et rigtig godt kollegialt fællesskab i huset.

Som ny medarbejder i Nævnenes Hus vil du gennemgå en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver. Vi udarbejder et særligt tilrettelagt introduktionsprogram til dig, så du bliver klædt godt på til at indgå i hverdagen i Nævnenes Hus.

Din profil

  • Er eller bliver uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
  • Har interesse for at arbejde med forvaltningsret
  • Har et højt fagligt niveau og kan omsætte denne faglighed til praksis
  • Ønsker at bidrage til det faglige og sociale miljø og værdsætter samarbejde og videndeling
Ansøgning og ansættelse
Du søger stillingen ved at uploade din motiverede ansøgning, CV samt eksamenspapirer fra både bachelor- og kandidatuddannelsen senest torsdag d. 6. juni 2024. Vi forventer at afholde 1. samtaler tirsdag d. 11. og onsdag d. 12. juni samt 2. samtaler fredag d. 14 og onsdag d. 19. juni 2024.

Ansættelse fra 15. august 2024 eller snarest muligt derefter. Hvis du bliver færdiguddannet i vinteren 2024/2025, kan vi tilbyde ansættelse som bachelorfuldmægtig indtil endt uddannelse.

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC-overenskomsten.

Arbejdsstedet vil være Toldboden 2, 8800 Viborg – kun få minutters gang fra bus- og togstationen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du vide mere?
Læs mere om Nævnenes Hus her: https://naevneneshus.dk/

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nævnenes Hus, Toldboden , 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052071

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet