Nævnenes Hus søger erfarne jurister til bl.a. at føre retssager for Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaring med at føre retssager og interesse for offentligret, planret, byggeret, miljøret og EU-ret, så grib muligheden for at få et meningsfuldt job i et stærkt juridisk miljø, hvor ambitioner og samarbejde er i højsædet!

I en demokratisk retsstat er det naturligt, at der indimellem opstår uenigheder om jura eller faktiske forhold. De uafhængige domstolslignende nævn, som Nævnenes Hus sekretariatsbetjener, bidrager til at løse en række af disse tvister, når de opstår mellem myndigheder og private eller mellem to private parter. Nævnene spiller derfor en vigtig rolle i det danske retssamfund.

I Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet, er der ansat cirka 160 jurister og ca. 30 jurastuderende. I regi af Nævnenes Hus findes i alt 19 domstolslignende nævn i form af både rekursnævn, disciplinærnævn og privatretlige tvistnævn. Hertil kommer, at Nævnenes Hus er klassisk klageinstans i forhold til afgørelser efter byggelovgivningen.

Dine arbejdsopgaver i Nævnenes Hus

Nævnenes Hus oprettede i 2023 en retssagsenhed, der fører nogle af de retssager, der anlægges mod Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Byggeklageenheden og Nævnenes Hus. Vi søger derfor nye kollegaer, som har erfaring med at føre retssager, og som har lyst til at hjælpe med at videreudvikle enheden og oplære kollegaer.

Som erfaren jurist i Nævnenes Hus vil du blive tilknyttet enten Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, og du kommer ud over at føre retssager som en del af retssagsenheden til at behandle sager og forberede afgørelsesudkast til nævnene, så de kan træffe rigtige afgørelser til tiden. Du får et stort ansvar, og du vil komme til at arbejde selvstændigt med dine sagsområder. Du vil også få mulighed for at påtage dig andre opgaver, såsom undervisning og projektarbejde, og dermed bidrage til optimering og udvikling af systemer, sagsgange ol. i Nævnenes Hus.

Du kan læse mere om områdernes specifikke arbejdsopgaver her:

Plan

Teamet betjener Planklagenævnets sekretariat og Byggeklageenheden, der behandler klager over afgørelser truffet efter bl.a. plan- og byggeloven, som f.eks. omhandler dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelser til at bygge i den åbne landskab og byggetilladelser. Fælles for sagerne er, at de har stor betydning for samfundsudviklingen og for de involverede borgere. For mere info kan du kontakte områdechef Malene Buus Christensen på mbc@naevneneshus.dk.

Miljø og Fødevarer

Området sekretariatsbetjener Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler klager over en lang række forskellige typer af afgørelser efter lovgivning på natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet fra 1. instanser i form af kommuner og andre statslige myndigheder. I området behandles bl.a. en lang række sager om projekter vedrørende grøn omstilling. For mere info kan du kontakte områdechef Sheila Dyhr på shedyh@naevneneshus.dk.

For mere info om retssagsenheden kan du kontakte juridisk chef Tina Tolstrup på ttbj@naevneneshus.dk.

Vi tilbyder

I Nævnenes Hus lægger vi stor vægt på både faglig og personlig udvikling gennem bl.a. sparring og feedback med erfarne kollegaer og nævnenes formænd. Alle medarbejdere har endvidere løbende udviklingssamtaler, som sætter fokus på din udvikling og dine faglige ambitioner på både kort og langt sigt.

Din hverdag vil være præget af godt samarbejde i et stærkt fagligt fællesskab. Vi prioriterer nærværende ledelse, fleksibilitet og gode muligheder for at balancere arbejds- og privatliv. Dertil hører også et godt kollegialt fællesskab i de enkelte teams og via vores aktive personaleforening.

Vi sørger for, at du får en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver, hvor du altid har mulighed for at sparre med og søge inspiration hos dine kollegaer.

Din profil

  • Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
  • Du har erfaring med at føre retssager
  • Du har et stort engagement og procesforståelse
  • Du har interesse for offentlig ret, herunder forvaltningsret
  • Du har et solidt fagligt niveau og kan omsætte denne faglighed til praksis
  • Du ønsker at bidrage til det faglige og sociale miljø og værdsætter samarbejde og videndeling
Ansættelse og ansøgning

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC-overenskomsten.

Arbejdsstedet vil være Toldboden 2, 8800 Viborg – kun få minutters gang fra bus- og togstationen.

Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning, dit CV samt dine eksamenspapirer senest den 14. marts 2024. Vi forventer at afholde samtaler i uge 12. Angiv gerne i din ansøgning, hvilket/hvilke områder, som du søger ansættelse i.

Ansættelse fra 1. maj 2024 eller hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du vide mere?

Læs mere de enkelte nævn og om at arbejde i Nævnenes Hus på: https://naevneneshus.dk

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nævnenes Hus, Toldboden , 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001205

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet