Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nu er der mulighed for at blive en del af et velfungerende team, hvor der er plads til udvikling og innovation samt sætte sit eget præg på dette.

En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
Som overlæge i Akutafdelingen er der mulighed for medindflydelse på, hvilken del af det akutmedicinske område du ønsker ledelse i.


Om stillingen 
Vi har i Akutafdelingen en ambition om at fortsætte udviklingen af gode, sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365 med samtidigt øje for faglig udvikling og godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Vi søger en speciallæge, som trives i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som gerne vil fungere som akutlæge for alle hospitalsenhedens specialer.

På Akutafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team omkring den akutte patient, og du skal derfor have gode kompetencer i samarbejde, da der er mange kontaktflader både i og uden for Akutafdelingen. Der vil også være mulighed for at indgå i organisatoriske og forskningsmæssige udviklingsprojekter.

Vi er normeret til at være 19 speciallæger, vi er godt på vej – men mangler stadig nogle kollegaer. Vi har omkring 23 uddannelsessøgende læger, og det forventes derfor, at du er en aktiv del i et veletableret godt uddannelsesmiljø, at du superviserer samt fungerer som hovedvejleder.

Akutlægen modtager selvstændigt egne patienter og superviserer yngre læger. Derudover deltager akutlæger i opfølgning på indlagte patienter i Akutafdelingen, hvis vi forventer indlæggelse under et døgn, tilstræbes det, at patienterne forbliver indlagt i Akutafdelingen. Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamleder i modtagelsen af de dårligste patienter (AMT kald), som kommer direkte i vores akutstuer. Derudover driver Akutafdelingen en skadestue, to Akutklinikker i hhv. Silkeborg og Skive, et akutvurderingsspor og et tværsektorielt forskningsprojekt med primær hospitalsbehandling i hjemmet. 

Du vil blive en del af et hold af ambitiøse, arbejdsomme og dedikerede akutlæger, hvor det gode arbejdsmiljø er i højsæde. Som et af de eneste steder, vi kender til, har lægerne deres egen lægelige arbejdsmiljørepræsentant. Lægerne er et hold, der hjælper hinanden og giver faglig sparring, også om natten. Vi har normering til 2 speciallæger om natten sammen med yngre læger. Vores fastansatte akutlæger kommer med forskellige faglige baggrunde og dette giver mulighed for vidensdeling og læring af hinanden.

At både dit arbejds- og privatliv hænger godt sammen er meget vigtigt for os, da vi er overbevist om, at det giver den bedste trivsel, og derfor lægges din vagtplan i tæt samarbejde med vores skemalæggere med fokus på hensyn til personlige ønsker til arbejdsplanen inden for rammerne af patientsikker drift af en akutafdeling.

Kunne du have interesse i en delestilling, er vi bestemt villige til at tage en drøftelse med dig om mulighederne for dette.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Afdelingen har en selvstændig afdelingsledelse, 5 funktionsledere, og 2 ledende overlæger  med stort fokus på en dynamisk og medinddragende ledelsesstruktur.

En meget stor del af plejepersonalet har lang akut-erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN. Ligeledes er den nye Specialuddannelse i Akutsygepleje lige på trapperne og forventes opstartet i 2024.

Afdelingen er i to etager med 38 senge, skadestue, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, flowkoordination, terapiafsnit, og Akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

På Akutafdelingen tages imod akutte patienter inden for gynækologi, organkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi og selekterede urologiske patienter. Kardiologisk afdeling modtager selv visse patientgrupper. Modtagelse af patienterne varetages af Akutafdelingens egne læger i samarbejde med læger inden for de respektive specialer. 
Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt, hvor akutlægen virtuelt samarbejder med kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel hospitalsindlæggelse i eget hjem.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefsygeplejerske Trine Agerskov mobil 30463772, Funktionsledende overlæge Mette Yde Mathiessen (på mail: mettedam@rm.dk med mulighed for at ringe tilbage), Uddannelsesansvarlig ledende overlæge Hans Just Andersen (på mail: Hans.Just.Andersen@midt.rm.dk med mulighed for at ringe tilbage).

(Cheflæge Karen Raben Kudsk deltager i udvælgelse og ansættelsessamtalerne, men træffes ikke før efter d. 1. november 2023).

Ansøgningsfrist
Din motiverede ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 29. oktober 2023.
Ansættelsessamtaler forventes holdt hhv. d. 15. og d. 16 november 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Heibergs Alle, 4, 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917405

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet