Skarp BI-konsulent/financial controller til Civilstyrelsen i Viborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at sætte dit præg på en hel organisation som del af et nyt team i Civilstyrelsens stab? Og kunne du tænke dig at arbejde med både Business Intelligence og financial controlling? Så er det nu, du skal slå til.

Vi tilbyder dig en spændende stilling i et lille team bestående af dig og en kollega. Din hverdag vil typisk indebære udfordrende og varierende økonomiske og finansielle opgaver, projekter og Business Intelligence-opgaver. Det kunne f.eks. være at udarbejde ledelsesinformation, statistikker og dashboards mv. til brug for bl.a. styrelsens ledere og direktion.

Som controller i Civilstyrelsen kommer du til at arbejde med styrelsens økonomi, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Du kommer også til at være med til at sikre fortsat driftsoptimering inden for styrelsens mange forskellige fagområder, intern kontrol, og tilsyn med styrelsens udbetalinger. Derudover skal du udarbejde aktuel ledelsesinformation, som kan være med til at understøtte styrelsens forretning og strategiske mål.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med din kollega, styrelsens ledelse, de driftsansvarlige i styrelsens fagkontorer og den øvrige stab. Vi forventer, at du fokuserer på at være på forkant med udviklingen, og at du ikke holder dig tilbage i forhold til at foreslå konkrete driftsforbedringer eller ændringer i processer.

Dine opgaver vil bl.a. være, at:

  • udarbejde finanslovsforslag, løbende budgetopfølgning og årsrapport
  • være kontaktperson til økonomikontoret i Justitsministeriets departement
  • understøtte og bidrage til gennemførelsen af styrelsens interne kontroller
  • udarbejde målinger, analyser og relevant, retvisende og tidssvarende ledelsesinformation på styrelsesniveau, kontorniveau og opgaveniveau
  • monitorere udviklingen i driften og se problemer, før de opstår
  • omsætte dine analyser til konkrete tiltag og beslutningsoplæg, der understøtter driften
  • trække data og statistik til brug for besvarelse af bl.a. folketingsspørgsmål
  • løse andre ad hoc analyser/opgaver
Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du interesserer dig for tal og for at arbejde med statslig økonomistyring, controlling og Business Intelligence. Du kan både være nyuddannet eller komme med flere års erfaring inden for området. Det er også en mulighed, at du kommer med erfaring som BI-konsulent, men også gerne vil beskæftige dig med financial controlling eller det modsatte. Vores controllerstillinger er centrale for styrelsens drift og udvikling, og vi forventer, at du har lyst til at være med til at drive vores organisation på ca. 150 medarbejdere både i forhold til styrelsens sagsproduktion, ressourceanvendelse og økonomi.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende, udfordrende og værdifuldt arbejde i en offentlig styrelse, som løser en række samfundsmæssige vigtige opgaver. Vi arbejder i et åbent og uhøjtideligt arbejdsmiljø, og du vil få et indgående kendskab til en række forskellige sagsområder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplacering er afhængig af kvalifikationer. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Arbejdsstedet er Toldboden 2, 8800 Viborg.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Sådan søger du

Du søger stillingen på Justitsministeriets hjemmeside under Karriere. Din ansøgning skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 12. maj 2024. Vi forventer at holde samtaler den 22. maj 2024.

Din ansøgning skal vedlægges CV, karakterudskrifter og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. Hvis du er kandidat, vedlægges karakterudskrifter fra både bachelor og kandidat.

Alle interesserede uanset køn, alder, religion, handicap og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte stabschef Erich Erichsen på telefonnr. 7268 8215.

Civilstyrelsen er en del af Justitsministeriets koncern, hvor vi arbejder for at være garant for retsstatens grundlæggende principper og for at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Styrelsen varetager borgervendte opgaver af stor samfundsmæssig betydning og med stor politisk bevågenhed inden for en bred vifte af retsområder. Styrelsen varetager blandt andet juridisk sagsbehandling i sager om fri proces og fondslovgivning og yder sekretariatsbetjening af Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Civilstyrelsen driver endvidere Retsinformation.dk. Du kan læse mere om Civilstyrelsen på www.civilstyrelsen.dk.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Civilstyrelsen Viborg, Toldboden , 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031723

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet