Støttepædagog

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vestre Skole søger støttepædagog til vores mellemtrin og udskoling

Vil du være med til at skabe læring og trivsel på Vestre Skole for børn med særlige udfordringer? Kan du bidrage til nye tanker om rammen for støtte i almen i sparring med elever, lærere og ledelse? Kan du skabe gode og trygge fællesskaber og lære børn at begå sig i forskellige fællesskaber?

Så har vi en spændende nyoprettet stilling til dig.

  • Du skal have en relevant faglig uddannelse og erfaringer med børn med særlige vanskeligheder og udfordringer.
  • Du skal gerne have erfaring med faglig støtte i udskolingen
  • Du skal være tydelig i krav og forventninger og skal kunne guide og fastholde retningen.
  • Du kommer til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med klasseteamets lærere, pædagoger og ledelsen.
Vi er en skole med fokus på det enkelte barn og barnets udviklingspotentiale, inklusion, synlig læring og et udbytterigt samarbejde.
Skolen er placeret i hjertet af Viborg og er en udviklingsorienteret og videnskabende skole, som rummer udfordringer for alle elever. Vores motto er: ”Plads til alle - men ikke til alt”.

Engagement og kvalitet i undervisning, læring, fritidstilbud og samvær er hovedhjørnesten for vores skole. Vi arbejder for at skabe rum, så alle skolens børn udvikler livs- og handlekompetencer samt klare værdier.

Vi bygger vores værdier på Viborg Kommunes værdier om MOD – Mangfoldighed, Ordentlighed og Dygtighed. Visionerne bliver til virkelighed gennem en fagligt og socialt engageret undervisning med udgangspunkt i individuelle udfordringer, oplevelser og fordybelse. Skolens dagligdag foregår i et forpligtende fællesskab i gensidig tryghed og respekt.

Skolen er afdelingsopdelt og organiseret i selvstyrende teams, der arbejder tæt sammen om undervisningen, skoledagens planlægning, anvendelsen af afdelingens ressourcer og de daglige pædagogiske udfordringer.

Vi har de sidste år haft særligt fokus på ”praksisnær vejledning inspireret af co-teaching”, og hele personalegruppen indgår i et fælles læseforståelsesprojekt kaldet ”De fantastiske fire – læseforståelsesstrategier i alle fag”. Vores vision er: ”Vi er ét personale – der er fælles om at løse kerneopgaven.”

Vestre Skole er en skole, hvor elever, forældre og lærere vil fællesskabet og sætter høje krav til fagligheden og den daglige trivsel. Derfor skal du være indstillet på et forpligtende, professionelt samarbejde med alle skolens aktører og være tydelig i din rolle som støttepædagog. Vi ønsker en pædagog, som kan støtte eleverne i trivselsindsatser rettet mod den enkeltes trivsel, men også understøtte indsatser rettet mod trivsel gennem (klasse)fællesskaber. Det er en forudsætning, at du har gode relationskompetencer og har blik for fællesskaber, børneperspektiver og Viborg kommunes 4 syn.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en opgavebestemt stilling med tiltrædelse 1. august 2023.
Stillingen er på 32 timer med tilknytning til vores mellemtrin og udskoling.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Anette Smidt, på tlf.:  41 71 91 91.

Ansøgningsfristen for stillingen er d. 25. juni 2023. Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 27. juni 2023.

Relevante bilag såsom eksamensbeviser, dokumentation for tidligere ansættelse og udtalelser mv. skal vedhæftes som pdf-filer, når du opretter din ansøgning.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Børn & Unge, A.S. Ørsteds Vej 22, 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://viborg.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=12620c3a-74cd-4f6d-859f-659863a0e558

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5850215

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet