Viborg Kommune undersøger formodet regelbrud

dato

Ved en stikprøvekontrol har Viborg Kommune fundet en række formodede overtrædelser af retningslinjer for registeradgang. Det får personalemæssige konsekvenser for fem medarbejdere.

I forbindelse med en stikprøve af brugen af registre i Viborg Kommune er der blevet konstateret en række formodede overtrædelser af de interne retningslinjer.

Der er tale om, at fem ansatte over en periode på 6 måneder formodes at have lavet op mod 500 uberettigede registeropslag.

Tre af de fem medarbejdere har modtaget en tjenstlig advarsel, mens to medarbejdere påtænkes bortvist for de formodede brud på retningslinjerne.

- Det er afgørende vigtigt, at borgerne kan stole på, at medarbejdere i Viborg Kommune kun bruger offentlige registre i arbejdsmæssig sammenhæng. Derfor tager vi denne sag meget alvorligt. Også selv om vi ikke har nogen indikationer på, at oplysningerne er blevet misbrugt, siger direktør for Økonomi, IT og Personale i Viborg Kommune, Klaus Christiansen.

Udover de påtænkte personalemæssige konsekvenser har Viborg Kommune påbegyndt en anmeldelse til datatilsynet, og Viborg Kommune vil følge Datatilsynets anbefalinger i forhold til den videre proces.

Samtidig understreger Klaus Christiansen, at Viborg Kommune på baggrund af sagen vil gennemgå sine procedurer for stikprøvekontrol og indskærpe reglerne i forhold til brug af registre.


https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/viborg-kommune-undersoeger-formodet-regelbrud-897906562161346/
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.