Dommerfuldmægtig i Vestre Landsret

Profilbillede

Vi søger et antal erfarne og dygtige jurister til effektiv juridisk sagsbehandling af høj faglig kvalitet.

En stilling er ledig den 1. marts 2024, og en eller to stillinger er ledige efter nærmere aftale i løbet af sommeren 2024.

Som dommerfuldmægtig får du:

 • Højt kvalificeret juridisk arbejde inden for alle retsområder
 • Et uddannelsesforløb tilpasset dig
 • Gode faglige udviklingsmuligheder, der er værdifulde for en fortsat karriere ved domstolene, herunder som konstitueret landsdommer, eller ved andre juridiske arbejdspladser.
Stillingen kan have interesse for dig, hvis

 • Du ønsker en karriere ved domstolene, eller hvis du f.eks. er ansat i en offentlig myndighed eller som advokat og ønsker at få et bredere indblik i forskellige retsområder, sagstyper og arbejdsmetoder
 • Du gerne vil blive dygtigere til juridisk sagsbehandling og skriftlig fremstilling
 • Du er nysgerrig ef­ter at få indsigt i, hvordan vigtige og vanskelige sager overvejes og afgøres
 • Du gerne vil have bedre kendskab til retsarbejde.
Dommerfuldmægtig i landsretten
Vestre Landsret er appelinstans for de jyske byretter og Tinglysningsretten. Vi er i alt ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 40 dommere, ca. 20 konstituerede dommere og dommerfuldmægtige m.fl. samt ca. 40 administrative medarbejdere.

Arbejdet som dommerfuldmægtig i landsretten omfatter blandt andet forberedelse og forelæggelse af kæremål inden for foged- og skifteretlige problemstillinger, hvor du er med til at afgøre sagen sammen med to landsdommere. Du vil deltage i forberedelse af civile 1. instanssa­ger og visse civile ankesager, herunder udarbejdelse af udkast til kendelser og domme, indstilling til brug for landsrettens vurdering af, om betingelserne for henvisning af civile 1. instanssager er opfyldt, samt deltagelse i forberedende retsmøder. I samarbejde med de andre fuldmægtige i landsretten, vil du varetage den daglige behandling og indledende kontrol af nye indkomne civile sager.

Du vil med jævne mellemrum fungere som konstitueret landsdommer i retssager på de forskellige afdelinger.

Du vil indgå i et udfordrende og spændende fagligt miljø med et stærkt kollegialt fællesskab og mulighed for sparring. Du vil blive en del af et team af dommerfuldmægtige, der i samarbejde med landsrettens dommere forbereder retssager og deltager i både mundtlig og skriftlig behandling af sager.

Efter aftale, og i det omfang arbejdsopgaverne tillader det, vil du have gode muligheder for hjemmearbejde.

Et målrettet uddannelsesforløb
Landsrettens dommerfuldmægtige sidder i uddannelsesstillinger som led i et generelt uddannelsesforløb ved domstolene. Hvis du ikke tidligere har været ansat som dommerfuldmægtig, vil du blive tilknyttet grunduddannelsen for dommerfuldmægtige. Uddannelsen vil blive tilpasset i forhold til dine tidligere erfaringer og kvalifikationer.

Du kan læse mere om det typiske grunduddannelsesforløb for en dommerfuldmægtig i byretterne, her.

Et typisk uddannelsesfor­løb i landsretten vil efter cirka 1½ år som udgangspunkt munde ud i en afsluttende konstitution som landsdommer i 6-7 måneder. Alternativt forventes det, at dommerfuldmægtige i landsretten efter en periode på ca. 2 år rokerer til en anden stilling – inden for eller uden for domstolene – som led i almindelig jobrotation.

Vi forventer, at du:

 • Har særdeles gode teoretiske kvalifikationer
 • Er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
 • Kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
 • Har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Er interesseret i samfundsforhold
 • Udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre
Ansættelse og løn
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til AC-overenskomsten. Til stillingen kan være knyttet et eller to midlertidige funktionstillæg, hvilket afhænger af, om du opfylder betingelserne.

Derudover kan der være mulighed for, i forbindelse med ansættelsen, at opnå et kvalifikationstillæg afhængig af dine erfaringer og kvalifikationer.

Du bliver ansat for en tidsubegrænset periode med retterne som ansættelsesområde og med den særlige ansættelsesbeskyttelse, der gælder dommerfuldmægtige.

Mere om stillingen og os
Du kan læse mere om Vestre Landsret på hjemmesiden www.domstol.dk/VestreLandsret eller kontakte funktionschef Karen Laursen på tlf. 99 68 80 00. Yderligere oplysninger om ansættelse som dommerfuldmægtig generelt kan fås ved at kontakte chefkonsulent Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 51 73 21 64.

Du kan læse mere om domstolene og jobbet som dommerfuldmægtig på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen. Her kan du bl.a. finde en video om jobbet.

Når du har besluttet dig for at søge
Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på "Søg stillingen" i højre side.

Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.

Du bedes skrive i din ansøgning, hvornår du er interesseret i at tiltræde stillingen.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest onsdag den 3. januar 2024, kl. 12.

Vi forventer at afholde samtaler med udvalgte ansøgere torsdag den 11. januar 2024.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Domstolsstyrelsen, Amager Fælledvej, 2300 København S

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-01-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5944448

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet