En rejse mod fremtidens lederudvikling hos Relationshuset Hvass

Besøg www.relationshusethvass.dk hvis er du er blevet nysgerrig og begynd din rejse mod en mere inspirerende og effektiv fremtid for ledelse og organisationsudvikling, hvor stærke relationer er hjertet af det hele.
Profilbillede
dato

Året 2024 markerer begyndelsen på en spændende rejse hos Relationshuset Hvass, hvor fokus også rettes mod fremtidens lederudvikling og organisationsudvikling.

Dybt forankret i princippet om at skabe bæredygtige arbejdsmiljøer har Relationshuset Hvass indført to nyskabende initiativer – individuelle lederudviklingsforløb og unikke lederudviklingsdage i grupper. Udover fokus på lederudvikling, vil der også være fokus på team- og organisationsudvikling.

Individuelle lederudviklingsforløb: Skræddersyet succes og styrkede relationer

De individuelle lederudviklingsforløb, som Relationshuset Hvass tilbyder, er skræddersyede til at styrke både personlige og professionelle kompetencer gennem dybdegående individuelle samtaler.

Tilgangen bygger på en kombination af Enneagrammet, Psykologisk Tryghed og Adfærdsdesign, men det fundamentale element er altid relationerne, for det er i relationerne, at lederkraften og din autenticitet blomstrer.

Lederudviklingsdage – Sammen mod succes i et miljø af tillid og samhørighed

Vores nye koncept, lederudviklingsdage, inviterer dig som leder eller mellemleder ind i en gruppe, så du sammen med de andre kan udforske nye dimensioner af dig selv og dit team.

Det er en intensiv rejse mod bedre samarbejde og succes. Samtidig bygger vi bro mellem enneagrammet, gruppearbejde og 1:1 coaching samtaler. Alt med fokus på relationer og hvor vi skaber et rum for fælles indsigt og vækst.

Deltagerne vil opleve en dybere forståelse for sig selv og hinanden, styrke deres lederkompetencer og lære værdifulde strategier til god og tryg teamledelse. Disse dage skaber rammerne for et fundament af tillid, tryghed og samhørighed.


Med over 20 års erfaring fra forskellige organisationstyper på flere niveauer i det private erhvervsliv, har Vivi stor forståelse for hvordan det psykiske arbejdsmiljø påvirker både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed (Foto: Privat)

Organisationsudvikling: Relationshuset Hvass skaber stærke relationer med plads til personlig udvikling

Relationshuset Hvass - med Vivi Hvass i forgrunden - er kendt for sit vedvarende engagement i både individuelle- og parsamtaler, og denne dedikation udfolder sig nu i bredden af organisationsudvikling.

Visionen er at være medspillere i skabelsen af trivsel og vækst i lokalsamfundet ved at tilbyde skræddersyede løsninger baseret på en dyb forståelse af relationer – en vision, der har sit udspring i DNA´et af stærke relationer.

Værktøjer til succes og fundamentet er relationer: Enneagrammet, Psykologisk Tryghed og Adfærdsdesign. Relationshuset Hvass forbliver tro mod sine rødder omkring arbejdet med relationer.

Det er i disse stærke meningsfulde forbindelser, at forandring bliver bæredygtig på individ-, team- og organisationsniveau.

Besøg www.relationshusethvass.dk hvis er du er blevet nysgerrig og begynd din rejse mod en mere inspirerende og effektiv fremtid for ledelse og organisationsudvikling, hvor stærke relationer er hjertet af det hele.

Kontakt Vivi Hvass på kontakt@relationshusethvass.dk eller 60 24 96 67 for at starte denne berigende rejse sammen.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Relationshuset Hvass