Overlæge til stor klinisk biokemisk afdeling med flere specialfunktioner

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde i en stor klinisk biokemisk afdeling, som lægger vægt på et højt akademisk niveau og gode tværfaglige samarbejdsrelationer? Så er du måske den nye overlæge i Blodprøver og Biokemi ved Hospitalsenhed Midt, hvor vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller senere. 

Om stillingen
Dine primære ansvarsområder vil være allergi- og autoimmunanalyser, kromatografi, POCT og præanalyse.
Vores allergilaboratorium udfører specifikke IgE-analyser for hele Region Midtjylland og Færøerne. Allergianalyserne er et af afdelingens flagskibe, og du vil få en central rolle i fh.t. at skabe udvikling i området.  I vores kromatografilaboratorium har vi et helt nyt LC-MS udstyr og du vil få en vigtig opgave i fh.t. opbygning af et fagligt drifts- og udviklingsmiljø omkring dette. Vores afdeling har en stærk profil inden for POCT. Vi kvalitetssikrer POCT-udstyr både på hospitalet og i kommunerne, vi ser os selv som en vigtig aktør i det tværsektorielle samarbejde, hvilket du også vil blive en del af. 

Hospitalsenhed Midt har valgt, at alle kliniske afdelinger skal arbejde med rationel brug af blodprøver i et fælles "Vælg klogt" projekt på hospitalet. Som lægefaglig ansvarlig for det præanalytiske område vil du - qua din brede samarbejdsflade ud i hospitalet - naturligt blive en del af dette projekt.

Forskning er højt prioriteret i Hospitalsenhed Midt med særligt fokus på synergi mellem klinik, forskning og uddannelse inden for områderne multisygdom, optimerede planlagte forløb, tværsektorielt samarbejde og rehabilitering. Blodprøver og Biokemi har tre projektbioanalytikere, som understøtter hospitalets forskningsprojekter og vi har også en ambition om egen forskning. Vi vil derfor prioritere, at du får tid og mulighed for forskning hos os, både i forhold til at videreføre allerede etableret forskning og i forhold til at opstarte nye projekter i HE Midt.

Blodprøver og Biokemi har aktiviteter i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel. Hovedaktiviteten er i Viborg og Silkeborg og der vil være ugentlige arbejdsdage begge steder samt mulighed for hjemmearbejdsdage.

Vi forventer at du:

  • er speciallæge i klinisk biokemi
  • har et stort fagligt engagement
  • er god til at samarbejde på tværs af fagligheder
  • er anerkendende og konstruktiv i din kommunikation med andre
  • er opsøgende og kan skabe gode relationer både internt i afdelingen og til vores samarbejdspartnere
  • er udviklingsorienteret
  • har interesse for forskning.

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både biokemiske og klinisk immunologiske funktioner. Afdelingen betjener ud over hospitalerne også de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det immunologiske laboratoriespeciale er fagligt forankret i Blod- og Vævscenter Midt. Derudover har afdelingen specialfunktion i udredning for trombofili og øget blødningstendens i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. 

Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier, herunder to overlæger og tre biokemikere. Der udføres samlet 8,3 mio. analyser årligt.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter SD/EN ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til blodforsyningsloven og vævsloven. 

Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende og udfordrende hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.  Se mere om afdelingen på hjemmesiden https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/klinisk-biokemisk-afdeling

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sidsel Rødgaard-Hansen på 21588124 eller på mail sidroe@rm.dk 
Hvis du har lyst til at besøge os vil vi også gerne arrangere det.

Ansættelsen sker ved Hospitalsenhed Midt, læs mere om den samlede hospitalsenhed her www.hospitalsenhedmidt.dk
 Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til lov om børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, dokumentation for speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 12. juni 2024
Samtaler forventes afholdt i uge 25. 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6047319

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet